International Women’s Big Book Meeting

Elke laatste maandag van de maand een spreekster die haar ervaring, kracht en hoop komt delen. /

Every last Monday of the month a speaker comes to share her experience, strength and hope.